KontaKt


PrevádzkA:

ŠPORTOVO - STRELECKÝ AREÁL JASNÁ
032 11 Lazisko
Slovakia

GPS 49° 01´25.08"N
         19° 32´45.90"E